Facility Management Zpět

Facility management představuje integraci činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její základní činnosti. Představuje tedy multioborovou disciplínu, která se zabývá řízením podpůrných činností firmy.
Podpůrnými procesy tak mohou být např. správa vozového parku, řízení energií, řízení externích vztahů, evidence majetku, řízení nájmů atd.

Vybrané reference:

Facility management Facility management Facility management