Služby

Měření a regulace - systémová integrace

Navrhujeme a instalujeme systémy měření a regulace pro technologie vytápění, chlazení, vzduchotechniky a řízení spotřeby všech druhů energií. Zajistíme vše od projektu po realizaci a revizi včetně vizualizace, dálkové zprávy a přenosů dat. Zajišťujeme veškeré potřebné projekty pro stavební povolení.

Servisní služby

Zajišťujeme komplexní servisní činnosti v oblasti měření, regulace a přenosu dat. Všechny běžné náhradní díly pro měření a regulaci máme skladem a proto dokážeme velmi rychle reagovat na záruční nebo pozáruční servisní požadavky našich zákazníků. Servisní služby jsou poskytovány na základě uzavřené servisní smlouvy.

Nepřetržitá havarijní pohotovost

Nepřetržitá havarijní pohotovost je jednou z nejvýznamnějších služeb, které společnost BMS SERVIS, s.r.o. nabízí svým zákazníkům. Tato pohotovost je zajišťována celých 24 hodin 365 dní v roce včetně víkendů a státních svátků.


Systémy bezdrátové komunikace

Provádíme návrh a výstavbu bezdrátových spojů v licencovaném i nelicencovaném pásmu, včetně vyřízení projektové dokumentace pro ČTÚ. Zajišťujeme také přenosy měřených dat pomocí GSM technologie.

Slaboproudé instalace

Nabízíme zejména tyto slaboproudé elektroinstalační práce a zařízení:
montáže systémů EZS, EPS, CCTV, STA a TKR, strukturované kabeláže, optické sítě včetně svařování, dodávky aktivních prvků datových sítí, IP telefonii a telefonní systémy, GSM moduly pro přenos dat, parkovací a vjezdová zařízení, mechanická zábranná zařízení.

Chlazení a vzduchotechnika

Dostatečné, kvalitní a účinné chlazení zařízení je bezesporu jednou z nutných podmínek pro jejich bezporuchový provoz. Provádíme návrhy a instalace chladící techniky pro průmyslová zařízení, serverovny, ale i celé objekty.


Elektromontáže

V této oblasti nabízíme elektroinstalační a elektromontážní práce do 1000V.
Součástí naší nabídky je také dodávka, instalace a servis záložních zdrojů napájení, včetně možnosti dálkového monitoringu.

Facility Management

Facility management představuje integraci činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její základní činnosti. Představuje multioborovou disciplínu, která se zabývá řízením podpůrných činností firmy.

Malá regulace

Malá regulace představuje prodej výrobků určených pro domovní aplikace.
Výrobky Honeywell lze využít pro správnou funkci vodovodních rozvodů a zejména pro pohodlné řízení vytápění.